Ameland

De historie

Het rijke maritieme leven van Ameland valt direct op in de karakteristieke dorpjes op het eiland: oude historische huisjes de zogenaamde "commandeurswoningen", die vroeger bewoond werden door gezagvooerders (commandeurs) ter walvisvaart en andere koopvaardijschepen.

Ook tal van andere bezienswaardigheden op Ameland herinneren ons aan vervlogen tijden.
Vele schepen gingen voor anker op de rede voor het dorp Hollum om proviand in te nemen of bemanning te wisselen. Zo werd de rede van Ameland, evenals die van Texel, een belangrijke poort voor de VOC-schepen van en naar Amsterdam en had dus een grote invloed op de Amelander economie.

Ameland heeft na deze tijden van betrekkelijke welvaart ook perioden gekend van bittere armoede. Zo kon het gebeuren dat vele amelander gezinnen zich in de eerste helft van de vorige eeuw uit louter economische motieven gingen vestigen in Amsterdam om aldaar in de scheepsbouw of aanverwante bedrijven te gaan werken.

Ook het reddingswezen heeft op Ameland een belangrijke historische rol gespeeld, waarbij de beroemde door paarden voortgetrokken reddingsboot thans nog steeds tot de verbeelding spreekt.

Het eiland Ameland en de scheepvaart zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest en zal dat wellicht tot in lengte van dagen blijven.

 

 

Home | Over Ons | Foto's | Scheepsverhalen | Informatie | Agenda | CD's & DVD's | Ameland | Gastenboek | Contact | Links
copyright © by amelander-shantykoor.nl | all rights reserved | site build by ouddesign